Jira credits

Visa credits...

Jiras Licensinformation

Jira v8.16.0

Copyright © 2002 - 2021 Atlassian Corporation Pty Ltd.

Användandet av produkten regleras av Atlassian End User Agreement, om inget annat angetts däri.

Den här produkten innehåller mjukvara som har utvecklats av Apache Software Foundation.

Denna plugin innehåller också följande programbibliotek som är licensierade under GNU LGPL license:

Den här produkten innehåller också källkod som has skrivits av tredje part.

Ytterligare detaljer angående den här och annan källkod som ingår in denna produkten, inklusive gällande copyright, lag- och licensieringsdetaljer, finns tillgängliga i "license"-katalogen i Jiras installationskatalog.

Licensinformation för Jira Plugins

JIRA Service Management Application v4.16.0

Copyright © 2002 - 2016 Atlassian Corporation Pty Ltd.

Användandet av denna plugin följer "the terms of the Atlassian End User Agreement" om inget annat anges.

Denna plug-in innehåller mjukvara framtagen av Apache Software Foundation.

Denna plugin innehåller följande programbibliotek som är licensierade under GNU LGPL license:

Denna plug-in innehåller även kod från tredje part.

Ytterligare detaljer gällande koden och kod från annan tredje part som ingår i denna plugin inklusive tillämplig upphovsrätt, legala- och licens meddelanden, återfinns under katalogen "licenser" för denna plugin.

Advanced Roadmaps for Jira v8.16.0

Copyright © 2014 Atlassian Corporation Pty Ltd.

The use of this product is subject to the terms of the Atlassian End User Agreement, unless other specified therein.

This plugin includes software developed by the Apache Software Foundation.

Denna plugin innehåller följande programbibliotek som är licensierade under GNU LGPL license:

This plugin also includes code written by other third parties.

Additional details regarding these and other third party code included in this plugin, including applicable copyright, legal and licensing notices, are available in the "licenses" directory inside the plugin.

Jira Agile v8.16.0

Copyright © 2002 - 2013 Atlassian Corporation Pty Ltd.

Användningen av detta pluginprogram sker i enlighet med villkoren i slutanvändaravtalet med Atlassian, om inte annat anges däri.

Detta pluginprogram innehåller programvara som utvecklats av Apache Software Foundation.

Detta pluginprogram innehåller även kod som skrivits av andra tredje parter.

Mer information om dessa och annan kod från tredje part som ingår i detta pluginprogram, inklusive tillämplig upphovsrätt, juridiska och licensieringsmeddelanden finns i "tillstånds"-katalogen i pluginprogrammet.